Karin Schånberg

Advokat

Anställd som biträdande jurist hos Advokat Per Schånberg AB 2009-2012.
Advokat och VD för Lunds advokatbyrå AB sedan 2012.

Karin är specialiserad på brottmål och arbetar nästan uteslutande som försvarsadvokat.

Karin är också ordförande i Försvararkollegiet Malmö/Lund.

E-post: karin(at)lundsadvokatbyra.se
Telefon: 046-211 44 30
Mobil: 0709-92 80 02

Elin Neu

Advokat

Biträdande jurist på Lunds advokatbyrå AB sedan 2017. Advokat 2019.

Elin har tidigare har arbetat som tingsnotarie på Malmö tingsrätt och biträdande jurist på advokatbyrå i Stockholm.

Elin arbetar som offentlig försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, ombud i Förvaltningsrätten och som ombud i tvist. Hon kan även bistå vid upprättande av avtal inom den ekonomiska familjerätten, som ombud vid bodelningstvister eller vårdnadstvister. Elin åtar sig även uppdrag som bodelningsförrättare och bouppteckningsman.

E-post: elin(at)lundsadvokatbyra.se
Telefon: 0722-09 84 16

Annika Söderström

Sekreterare och paralegal

Sekreterare och paralegal på Lunds advokatbyrå AB sedan 2015. Annika är den första du möter i kontakten med oss och kan också hjälpa dig som har rätt till skadestånd på grund av brott eller frihetsberövande.

E-post: sekreterare(at)lundsadvokatbyra.se
Telefon: 046-211 44 30