Karin Schånberg

Advokat

Anställd som biträdande jurist hos Advokat Per Schånberg AB 2009-2012.
Advokat och VD för Lunds advokatbyrå AB sedan 2012.

Karin arbetar med brottmål och vissa förvaltningsrättsliga ärenden och är också ordförande i Försvararkollegiet Malmö/Lund.

E-post: karin(at)lundsadvokatbyra.se
Telefon: 010 130 80 01
Mobil: 070 992 80 02