Karin Schånberg

Advokat och delägare

Anställd som biträdande jurist hos Advokat Per Schånberg AB 2009-2012.
Advokat och VD för Lunds advokatbyrå AB sedan 2012.

Karin är specialiserad på brottmål och arbetar nästan uteslutande som försvarsadvokat.

Karin är också ordförande i Försvararkollegiet Malmö/Lund.

E-post: karin(at)lundsadvokatbyra.se
Telefon: 046-211 44 30
Mobil: 0709-92 80 02

Fredric Wikman

Advokat och delägare

Advokat sedan 2016. Ägare av och styrelseordförande i Lunds advokatbyrå AB sedan 2017.

Har tidigare arbetat som åklagare i Malmö och som biträdande jurist på advokatbyrån Mannheimer Swartling i Stockholm samt som domare i Hovrätten över Skåne och Blekinge.

Företräder företag, föreningar och privatpersoner inom tvistelösning, allmän affärsrätt samt hyres- och bostadsjuridik. Åtar sig även uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

E-post: fredric(at)lundsadvokatbyra.se
Telefon: 046-211 44 30
Mobil: 076-062 59 00

Elin Neu

Biträdande jurist

Biträdande jurist på Lunds advokatbyrå AB sedan 2017. Elin arbetar som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, ombud i Förvaltningsrätten och som ombud i tvist.
Tidigare har hon varit notarie på Malmö tingsrätt och innan det biträdande jurist på advokatbyrå i Stockholm.

E-post: elin(at)lundsadvokatbyra.se
Telefon: 0722-09 84 16

Annika Söderström

Sekreterare och paralegal

Sekreterare och paralegal på Lunds advokatbyrå AB sedan 2015. Annika är den första du möter i kontakten med oss och kan också hjälpa dig som har rätt till skadestånd på grund av brott eller frihetsberövande.

E-post: sekreterare(at)lundsadvokatbyra.se
Telefon: 046-211 44 30